New TNVS Slots 2023

NOTE: This form is intended for my clients who availed my services for TNVS slots assistance. (Ang form po na ito ay para lamang sa aking mga kliyente na kinuha o gustong kunin ang aking serbisyo para maikuha sila ng " TNVS slot/s".)